Buurtbewoners en stadsbestuur komen aanpassingen aan Normaalschool overeen

herontwikkeling Normaalschool aan Kluizeplein in Lier

Een deel van de oorspronkelijk plannen voor het project Normaalschool gaat niet door. Aanpassingen omtrent mobiliteit, ruimtelijke ordening en veiligheid waren nodig en komen er nu ook. Dat zijn de buurtbewoners van de Normaalschool, ontwikkelaars en stadsbestuur recent overeengekomen.


Het project Normaalschool werd eind vorig jaar voorgesteld aan de buurtbewoners. Aanvankelijk toonden verschillende buurtbewoners zich ontevreden over de gevolgen voor mobiliteit, veiligheid, architectuur en waterhuishouding. Sommige bewoners dienden zelfs een aantal bezwaarschriften in bij het stadsbestuur en de Bestendige Deputatie.

In juli en augustus voerden buurtbewoners en stad opnieuw gesprekken rond de Normaalschool. Uiteindelijk bereikten de buurt, de ontwikkelaar en het stadsontwikkelingsbedrijf een akkoord: het project zou op een aantal plaatsen worden aangepast.

Een overzicht van de overeengekomen aanpassingen

Ruimtelijke ordening:

 • Een aantal oorspronkelijk geplande appartementen zal niet gebouwd worden, zodat er in bestaande woningen minder naar binnen gekeken kan worden.
 • Er worden bomen geplant om mogelijke inkijk bij woningen aan de Berlaarsestraat nog meer te beperken.
 • In de Kluizestraat wordt de architectuur van de nieuwe eensgezinswoningen aangepast, zodat deze beter aansluit bij de stijl van de bestaande woningen.
 • De architectuur van het nieuwe gebouw aan het Kluizeplein wordt ook aangepast. Dit om maximale lichtinval te behouden op het Kluizeplein. De onderste bouwlaag wordt doorzichtig gemaakt, zodat een vrije doorkijk ontstaat tussen het Kluizeplein en de gemeenschappelijk buitentuin van de nieuwe woningen op de vroegere oefenschool.
 • Het pand in de Berlaarsestraat op nummer 23/25 dat afgebroken wordt om een inrit aan te leggen, zal bij de heropbouw een gevel krijgen die beter past in het bestaande straatbeeld.

Mobiliteit:

 • In plaats van twee gesplitste parkings zullen de parkings met elkaar verbonden worden. Zo zal er na de werken een inrit via de Berlaarsestraat komen en een uitrit via het Kluizeplein. De uitrit ondergrondse parking Kluizeplein wordt verlegd van naast de Oefenschool tot de woning Kluizeplein nummer 3.
 • Na de werken zal het Kluizeplein heraangelegd worden in overleg met de buurt. Zowel tijdens als na de werken zal er geen verkeer van de site via het Kluizeplein naar en door de wijk het Looks kunnen rijden.
 • In de Berlaarsestraat worden geen parkeerplaatsen opgeofferd. Om te vermijden dat verhuiswagens door de wijk het Looks rijden, zullen verhuisfirma’s moeten beschikken over een tijdelijke vergunning om vanop het Kluizeplein naar de site te rijden. De paaltjes in de Hazenstraat blijven ook behouden.

Veiligheid:

 • Aan de inrit van de ondergrondse parking Berlaarsestraat komt een stille poort: deze dient als afsluiting (tussen 22 en 7 uur) van het publieke plein dat daarachter wordt aangelegd.
 • De nieuwe buurtwinkels zullen niet als nachtwinkel verkocht of verhuurd worden.
 • Bestaande scheidingsmuren worden maximaal behouden en niet afgebroken.
 • Buurtbewoners kunnen een deurtje of poortje laten installeren om een achterontsluiting van hun woning mogelijk te maken. De kost daarvan wordt grotendeels gedragen door de ontwikkelaar.

(Het project Normaalschool is een samenwerking tussen de stad Lier, het stadsontwikkelingsbedrijf als opdrachtgever en ontwikkelaar THV Vanhaerents Development-Artes Projects)

Geef een reactie