De schapen van Lier zijn weer in aantocht naar het Konijnenbos

Op zondag 14 april wordt er voor de derde maal Ovissimmo of de terugkomst van de schapen naar het Konijnenbos gevierd. De Sociëteit van de Schaepshoofden zorgt, in samenwerking met de stad Lier, voor een feestelijk ontvangst dat omstreeks 14 uur van start gaat aan Bar Vest in de Frederik Peltzerstraat.

Via de stadsvesten en het Spuihuis trekken een dertigtal schapen onder de professionele begeleiding van de herders met hun hond verder naar het Konijnenbos. Daar zullen ze de volgende maanden weer naar hartenlust mogen grazen. De doedelzakspelers zorgen ondertussen voor de passende muzikale klanken.

Opendeur in het Spuihuis

De Sociëteit van de Schaepshoofden houden voor deze speciale dag een opendeur in het Spui. Iedereen is welkom voor een drankje terwijl er voor de kinderen een knuffelhoek met een tiental lammetjes wordt voorzien.

Begrazingsproject

Het is dus de derde maal dat de schapen naar het Konijnenbos of de dode arm langs Nete komen in het kader van het begrazingsproject. Op deze manier wordt de groene zone op een ecologisch verantwoorde manier onderhouden.

Lessen op de weide

Tijdens de aanwezigheid van de schapen geeft schaapsherder Chris Caerts interessante lessen op de begrazingsweide. Alle basisscholen kunnen zich hiervoor aanmelden. De leerlingen maken onder andere kennis met de dieren, de biologische, cultuurhistorische en ecologische aspecten van het project. Uitsmijter zijn de demonstraties schaap drijven met de bordercollies.

Geef een reactie