Vrienden van de Lierse Musea restaureren uniek handschrift

De Vrienden van de Lierse Musea restaureren een uniek handschrift

De Vrienden van de Lierse Musea hebben een uniek handschrift gerestaureerd. Het handschrift bevat 15 toneelstukken over de liefde en het huwelijk. De stukken werden opgevoerd tussen 1671 en 1769.


In 2017 kocht de stad Lier, samen met de Vrienden van de Lierse Musea, een uniek handschrift aan van de Lierse rederijkerskamer De Jenette of d’Ongeleerde. ‘Jenette’ is een oude benaming voor koekoeksbloem. Het handschrift werd ondergebracht in het Archief van stad en OCMW Lier.

Het oudste van drie bundels handschriften

Het handschrift bevat 15 toneelstukken over de liefde en het huwelijk. De stukken werden opgevoerd tussen 1671 en 1769. Ze zijn van de hand van schoenmaker Nicolaes Gheeraerts maar werden in 1681 opgetekend door notaris Franciscus Goyvaerts. Deze laatste was ook prins van de kamer.

Op deze manier zijn er van Lier nu drie bundels bekend met rederijkersteksten. Dat is behoorlijk zeldzaam in vergelijking met andere steden. Het pas gerestaureerde handschrift is het oudste van de drie en is bovendien geschreven door een Lierenaar, lid van de rederijkerskamer zelf.

In slechte staat

Omdat het handschrift in erg slechte staat was, was raadpleging bijna onmogelijk. Daarom besloten de Vrienden van de Lierse Musea in het najaar van 2017 om het handschrift te laten restaureren door restauratrice Elke Vanherck.

Restauratie afgerond

Midden juni 2018 was de restauratie afgerond. De restauratie omvatte onder meer het herstellen van de bindingen, het aanbrengen van een nieuwe band, het reinigen en vlakken van de folio’s, het uitgebreid fotograferen van alle behandelingen en het maken van een op maat gemaakte verpakking. Het handschrift is ondertussen opnieuw in al zijn glorie te bewonderen in het Archief Lier.

(Om het handschrift te raadplegen, kan je een afspraak maken. Meer info & online afspraak via www.lier.be, zoek op ‘Afspraak archief’)

Het unieke handschrift, voor en na de restauratie

Geef een reactie