Stad Lier en OCMW vragen meerjarenpremieovereenkomst aan voor Begijnhof Lier

stadsnieuws-#onslier

De stad en het OCMW dienen een aanvraagdossier in bij de Vlaamse overheid voor een meerjarenpremieovereenkomst over de te restaureren begijnhofwoningen en het openbaar domein.


Met het oog op het verdere beheer van het beschermde monument Begijnhof, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen OCMW Lier, het college van burgemeester en schepenen en de Kerkfabriek St.-Gummarus voor de opmaak van een beheersplan.

In het beheersplan werd een faseringsplan voor de restauratie van de begijnhofwoningen en het openbaar domein opgenomen. Die restauratiewerken zullen in 4 fasen uitgevoerd worden. Voor deze gefaseerde restauratie kan bij de Vlaamse Overheid een meerjarenerfgoedpremie aangevraagd worden (80% van de restauratiekosten).

Het aanvraagdossier werd 30 oktober ingediend bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Indien de meerjarenpremieovereenkomst wordt goedgekeurd zoals aangevraagd, krijgt de stad en het OCMW een erfgoedpremie toegekend van 80% van de restauratiewerken.

Voor de wegeniswerken wordt deze premie geraamd op 597.884 euro. Voor de restauratie van de 45 begijnhofwoningen die zijn opgenomen in het meerjarenrestauratiedossier, wordt de premie geraamd op 12.332.148 euro.


(onbewerkt persbericht stad Lier)

Geef een reactie