Agenda OCMW-raad dinsdag 18 september

telex#onslier

De OCMW-raad van de stad Lier vergadert op dinsdag 18 september in zaal Pallieter van het stadskantoor (aan de Dungelhoeffsite op het Paradeplein) om 19.15 uur.

Iedereen kan de (openbare) zitting bijwonen.

Overzicht van het programma

1 Verslag vorige vergadering

2 Indexatie dagprijs WZC Paradijs

3 Principieel besluit verkoop – Gasthoeve

4 Naamsverandering van de koper ivm verkoop Salvatorbaan deel tuin aan fam. De Bie

5 Gebruik van het lokaal Tiendenschuur in het Heilig Geestgebouw door de vereniging Op Wielekes

6 Indexering huur overslaan nav niet uitgevoerde werken Sint-Margaretastraat 23

7 Jachtrecht. Kennisname hoger bod / definitieve toewijzing LOT 5 – LOT 9 en LOT 20

8 Dienstencentrum Handbogenhof – contracten – onderhoud inbraak- en brandbeveiliging

9 Handbogenhof: eindafrekening

10 Handbogenhof: vraag Artes Roegiers om aankoopkost grond Handbogenhof te verminderen

11 Restauratie en instandhoudingswerken in het H. Geestgebouw. Verrekening 1

12 Oogst zaden Quercus robur (eikels) Kapellekensbos

13 Erfpachtwoning Sint Margaretastraat 1: beslissing voorstel bouwwerken

14 Erfpachtwoning Sint Margaretastraat15: beslissing voorstel bouwwerken

15 Vraag bewoner Hof van Beieren 28. Aanpassing badkamer

16 Wezenstraat 6: renovatie verwarming: verrekening

17 LOI – afbouw opvangplaatsen

18 Mondzorg voor mensen in armoede – voorstel van aanpak

19 Projectoproep gezinsarmoede – bevestiging projectdossier

20 Samenwerking Colruyt – OCMW Lier

Geef een reactie