Bewoners WZC Paradijs zingen voor de ‘Warmste Week’

stadsnieuws-#onslier

Op 12 december gaan bewoners van het WZC Paradijs samen met hun familie kerstliederen zingen. Gebruikers van het dagverblijfcentrum De Passage zullen voor de begeleiding zorgen.

De zangstonde die in september naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van DVC De Passage werd georganiseerd in het WZC Paradijs, kon rekenen op heel wat bijval. Vandaar dat nu het idee kwam om in het kader van de ‘Warmste Week’ dit initiatief te herhalen.

Meezingen is gratis. Tijdens dit zangmoment voor Music for Life is de cafetaria open. Bewoners en dagverblijvers, alsook bezoekers kunnen er terecht voor een drankje tijdens deze zangstonde. De ontvangsten van 12 december van de cafetaria worden nadien overgemaakt aan de ‘Warmste Week’ ten voordele van een project rond dementie.

Geef een reactie