Nieuwe verkeerssituatie aan tunnel Leopoldplein in de maak

stadsnieuws-#onslier

Sinds eind 2017 is de stad eigenaar van de lichtenregeling op het kruispunt van het Leopoldplein en de tunnel met Baron Opsomerlaan en Van Boeckellaan. Vroeger was dit in handen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) waardoor nu nog de oude lichtenregeling geïmplementeerd is. Vanaf maandag 16 september verandert deze verkeerssituatie.

De lichtenregeling geeft een conflict tussen de stroom overstekende fietsers en voetgangers en het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt er momenteel extra druk gecreëerd op enkele straten omdat afslaan richting Baron Opsomerlaan vanuit Antwerpsestraat en richting Van Boeckellaan vanuit de tunnel momenteel niet toegelaten is. Het college besliste daarom om de verkeerssituatie op het kruispunt aan te passen.

Links afslaan

Vanaf maandag 16 september zal het verkeer vanuit Antwerpsestraat voortaan links kunnen afslaan richting Baron Opsomerlaan. Verkeer vanuit de tunnel zal ook links kunnen afslaan naar Van Boeckellaan. De nieuwe lichtenregeling voorziet een aparte regeling tijdens de spitsuren ’s ochtends en ’s avonds en tijdens de daluren. In de nieuwe situatie zal er door deze aanpassingen geen conflict meer zijn tussen overstekende voetgangers, fietsers en afslaand autoverkeer vanuit de tunnel. Aangepaste verkeersborden zullen de nieuwe verkeerssituatie op het kruispunt duiden.

Evaluatie

De aanpassingen aan de lichtenregeling vinden plaats na het spitsuur op maandag 16 september. Vanaf 10 uur worden de verkeerslichten op knipperlicht gezet en start de aangestelde firma met de herprogrammering van de lichten. De programmering van de nieuwe lichtenregeling zal dan ongeveer een uur in beslag nemen. De politie zal tijdens de aanpassingswerken aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden. Aankondigingsborden maken de automobilisten attent op de gewijzigde verkeerssituatie. De nieuwe verkeerssituatie op het kruispunt wordt begin november door de stad geëvalueerd.

Geef een reactie