Onderhoudswerken aan Zimmertoren in 2020

De Zimmertoren is één van de vele waardevolle bouwkundige erfgoedmonumenten van de stad. Maar uit een recent onderzoek van Monumentenwacht bleek dat er onderhoudswerken zich aandienen voor de voormalige herberg Schippershuis en Corneliustoren. Deze werken zijn nu toegewezen.

Het dak, het schrijnwerk en glas-in-lood hebben dringend een onderhoud en herstel nodig. De bedaking met leien en de aansluitingen voldoen niet meer. Het schilderwerk van het houtwerk vertoont slijtage waardoor het buitenschrijnwerk op meerdere plaatsen is aangetast. De glas-in-loodramen vertonen verschillende gebreken.

Subsidies

Het architectenbureau Erfgoed & Visie bvba, een architectuur- en adviesbureau voor erfgoedprojecten, werd aangesteld voor de restauratie en het onderhoud van het dak en het buitenschrijnwerk, inclusief glas-in-lood, van beide gebouwen. Voor deze onderhoudswerken aan de Zimmertoren en het Schippershuis zal de stad een erfgoedpremie aanvragen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.  De stad heeft recht op een verhoogde premie van 60 procent. De werken zullen in 2020 worden uitgevoerd.

Geef een reactie