vzw Samenlevingsopbouw ontvangt subsidie van OCMW voor opstart Liers Jobatelier

stadsnieuws-#onslier

Jobatelier is een methodiek, die tot doel heeft om werkzoekenden en in het bijzonder zij die de drempel tot de arbeidsmarkt als te hoog ervaren, bij te staan in hun zoektocht naar werk. Voor hen organiseert Jobatelier een aantal keer per week een laagdrempelig inloopmoment.


In groep kunnen ze vacatures opzoeken, bijstand krijgen in het (digitaal) solliciteren, en worden voorbereid op het voeren van sollicitatiegesprekken. Door de positieve groepsdynamiek raken werkzoekenden extra gemotiveerd in hun zoektocht naar werk.

In het kader van de vereffening van de vzw PWA, heeft OCMW Lier van deze vzw een éénmalige toelage van 20.000 euro ontvangen met als expliciete opdracht die aan te wenden in functie van de opstart van een project Jobatelier in Lier. Samen met subsidies die het OCMW jaarlijks in het kader van de Federale Subsidiemiddelen Participatie en Sociale Activering ontvangt, kan het OCMW 30.518 euro aan de vzw Samenlevingsopbouw toekennen voor de uitbouw van dit project.

Streeftiming bestaat erin om december ’18 te voorzien voor overleg in functie van praktische afspraken voor de opstart in januari 2019.


(onbewerkt persbericht stad Lier)

Geef een reactie