Afbraakwerken Normaalschool zijn meteen duidelijk in het Lierse straatbeeld

De afbraakwerken van de Normaalschool tussen de Berlaarsestraat, Kluizestraat, De Heyderstraat en Sint-Gummarusstraat zijn nog geen maand aan de gang of ze brengen al meteen een ander uitzicht in het Lierse straatbeeld met zich mee. De gebouwen die niet worden gebruikt tijdens de vernieuwing gaan tegen de grond. Vooral langs het Kluizeplein en de Kluizestraat geeft dit reeds een open gevoel nu de eerste gebouwen tegen de grond liggen


Ruimte om te wonen en te werken

Na de fase van het afbreken zal deze site een totale gedaantewisseling ondergaan. Tijdens de eerste fase komt er een incubator voor jonge Lierse bedrijven en in de gebouwen die behouden blijven komen 9 duplexappartementen met een praktijkwoning. De tweede fase voorziet in de renovatie van de schoolgebouwen tot een 20-tal woningen en de bouw van een 40-tal nieuwbouwappartementen. Als laatste onderdeel worden er een nog eens een 60-tal nieuwbouwappartementen en 8 rijhuizen gebouwd. In het voormalig klooster De Kluis wordt een cohousingproject ingericht. Dit volledige project zal 5 jaar in beslag nemen.

Open ruimte in een nieuwe wijk

Deze nieuwe wijk zal niet alleen volgebouwd worden. Het moet resulteren in een doorwaadbare plek met verschillende doorsteken naar de omliggende straten met speelgroen en een publiek toegankelijk paviljoen. Voor de nieuwe bewoners zal er een ondergrondse parking voor 200 wagens aangelegd worden.

Nog enkele maanden afbreken

Voor er iets te merken zal zijn van deze nieuwe projecten moet er nog tot eind mei afgebroken worden. Ook het archeologisch onderzoek verloopt gelijktijdig met de afbraakwerken.

Geef een reactie